Zpracování plastů

testovací svítidla

Výroba nástrojů a výroba forem

Na strojích pro elektroerozívní drátové řezání a elektroerozívní hloubení, tak jako na frézkách a soustruzích, které jsou řízené CNC, vznikají specificky utvářené vložky a části v přímém přístupu na konstrukční data přikazovaných nářadí.

Zkušení nástrojaři, kteří mají rádi svoje činnosti, smontují nářadí s největší pečlivostí a přesností.

Přesně koordinované plánování a příprava práce, tak jako stálý konstruktivní dialog se zákazníkem Vám garantují vyhotovení exaktního a v procesu jistě propracovaného nástroje.

Naše nabídka služeb

Konstrukce

Východiskem naše konstrukce nástrojů je Váš produkční nápad s velmi speciálními požadavky.

Kompetenční porada našich konstruktérů Vám garantuje už v počátečním stadiu produktu optimalizaci plánovaného materiálového nasazení a volbu vhodného výrobního procesu. Jsme na to připraveni, abychom jsme poznali a přesně zaznamenávali Vaše přání a úkoly. Společně s Vámi vypracujeme inovační řešení

Na přání zhotovíme už na začátku konstrukce prototypů pozdějších sériových částí, které už včas dovolují kontrolu požadovaných funkčních vlastností. Tyto prototypy jsou pro Vás samozřejmě výhodou, když musíte představit řešení Vaším objednavatelům.